rehabilitacja osób starszych

Wielu seniorów naszego społeczeństwa jest w stanie prowadzić bardzo niezależne życie, ale jednocześnie pozostaje faktem, że są tacy, którzy nie są w stanie tego zrobić. Osoby starsze u których rozwija się demencja,stopniowo i najczęściej nieodwracalnie tracą zdolności poznawcze.

Pojawiają się deficyty neurologiczne oraz związane z nimi objawy behawioralne i psychiczne wraz z demencją. Powoduje to znaczne upośledzenie ich zdolności do prowadzenia działalności codziennego życia. Program rehabilitacji może pomóc, aby przezwyciężyć tę niepełnosprawność i prowadzić życie w sposób znaczący i jak najbardziej niezależny.

Niektórzy seniorzy, którzy nie są w stanie prowadzić niezależnego życia we własnych domach wymagają pobytu w placówkach opiekuńczych stosujących rehabilitację jako środki mające na celu poprawę jakości życia seniorów. Chociaż dosłownie „rehabilitacja” oznacza „przywrócenie do poprzedniej pozycji lub statusu”, w przypadku seniorów oznacza to poprawę ich jakości życia.
Rehabilitacja osób starszych pomaga osobie, która dochodzi do siebie po chorobie lub urazie, odzyskać tyle funkcji, ile jest
możliwych. Celem jest aby pacjenci stali się możliwie najbardziej niezależni pomimo swoich niepełnosprawności.

w gabinecie

Rehabilitacja ma również na celu nauczanie strategii na rzecz ciągłych niepełnosprawności. Jednak u osób starszych słowo rehabilitacja ma inną konotację. Obejmuje promowanie dobrobytu osób starszych rehabilitacja osób starszych to nic innego jak opieka stacjonarna, opieka dzienna, opieka geriatryczna, opieka medyczna i psychiatryczna, rekreacja, pomoc finansowa i doradztwo.

Obecnie w praktyce funkcjonują różne rodzaje usług zdrowotnych i socjalnych. Pierwszą z nich są interwencje na poziomie wspólnotowym. Są one ważne już na wczesnym etapie, ponieważ poprawiają subiektywne samopoczucie i jakość życia osób starszych. Usługi te starają się również zapewnić większy stopień funkcjonalności i niezależności. W tym rodzaju rehabilitacji można korzystać z kliniki rehabilitacji. Są one ważne do oceny i monitorowania pacjentów mobilnych.

Korzyści płynące z tego są takie, że w tych klinikach pracują wspólnie interniści i psychiatrzy. Drugim typem są wizyty domowe, coraz częściej oferowane są oceny i zabiegi w domu pacjenta, co z pewnością jest bardzo wygodne. Ostatnim typem jest opieka dzienna. Powinna ona zapewniać pełen zakres usług diagnostycznych i oferować zarówno krótkoterminową jak i ciągłą opiekę nad pacjentami z zaburzeniami czynnościowymi lub organicznymi wraz ze wsparciem dla krewnych.

Programy rehabilitacji są różne

Najczęściej to połączenie terapii fizycznej, zajęciowej i logopedycznej, poradnictwo psychologiczne oraz usługi opieki społecznej, aby pomóc osobom osłabionym w utrzymaniu zdolności fizycznych lub wyzdrowieniu. Rehabilitacja jest zwykle potrzebna pacjentom, zwłaszcza pacjentom w podeszłym wieku, które uległy dehydratacji z powodu długotrwałego leżenia w łóżku (np. po zawale mięśnia sercowego, po operacji serca lub poważnej chorobie). Często jest wskazana u osób z zaburzeniami poznawczymi. Sam wiek nie jest powodem odroczenia lub odmowy rehabilitacji. Jednak osoby starsze mogą powracać do zdrowia powoli.

na wózku

Istnieją programy rehabilitacji zaprojektowane specjalnie dla osób starszych, ponieważ osoby starsze często mają różne cele, wymagają mniej intensywnej rehabilitacji i potrzebują innych rodzajów opieki niż młodsi pacjenci. Zespół rehabilitacyjny (specjalistyczny interdyscyplinarny zespół geriatryczny) koordynuje usługi potrzebne tym pacjentom oraz opracowuje i wdraża kompleksowe leczenie.

W skład zespołu mogą wchodzić lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi, psychologowie, pracownicy socjalni, inni lekarze, pacjenci i członkowie rodziny. Kolejnym krokiem jest ustalenie celów rehabilitacji, pomaga określić ustawienie i metodę rehabilitacji. Dla
dla osób starszych cel rehabilitacji często ogranicza się do przywrócenia zdolności wykonywania tak wielu czynności życia codziennego jak to możliwe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here