rehabilitacja ambulatoryjna

Rehabilitacja to bardzo ważny obszar rekonwalescencji po różnego rodzaju zabiegach, operacjach, urazach czy kontuzjach. Zadaniem rehabilitacji jest zdiagnozowanie problemu, zaplanowanie działań fizjoterapeutycznych, a przede wszystkim doprowadzenie do sprawności ruchowej, pozbyć się bólu i utrzymania aktywności.

Rehabilitacja może odbywać się na wielu obszarach, a do najczęściej stosowanych działań zalicza się rehabilitację:
– ruchową,
– pulmonologiczną – oddechową,
– neurologiczną,
– psychosomatyczną,
– sercowo – krążeniową, itp.

Plan rehabilitacyjny może być wykonywany w specjalnie przygotowanych i stworzonych ośrodkach, podczas pobytu w szpitalu, ambulatoryjnie, a także w domu. Czym jest rehabilitacja ambulatoryjna? Na czym ona polega? Jakie posiada cechy szczególne? Jak wykonywać tego rodzaju działania?

Rehabilitacja ambulatoryjna to działania wykonywane w przychodni, zazwyczaj realizowane ze środków NFZ. Ten rodzaj ćwiczeń obejmuje cykle terapeutyczne, które zazwyczaj podzielone są na okresy 10 dniowe ćwiczeń i zabiegów. Zasadą tego rodzaju działań jest ograniczenie dziennych zabiegów do maksimum 5, a wykonywana terapia nie wymaga stałego pobytu w placówce. Na odpowiednio przygotowane zabiegi należy zgłaszać się o umówionych godzinach. Zajęcia prowadzone są w ośrodkach i przychodniach, w których prowadzone są tego rodzaju działania lub w gabinetach fizjoterapeutycznych.

Aby móc skorzystać z lekarskiej opieki ambulatoryjnej na terenie przychodni lub gabinetu rehabilitacyjnego należy przedstawić odpowiednie skierowanie wypisane przez lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę. Opieka ta dedykowana jest osobom ubezpieczonym, posiadającym problemu z układem ruchu lub innymi wadami postawy, neurologicznymi, itp.
Skierowanie ważne jest przez 30, a po odpowiednim zarejestrowaniu istnieje możliwość korzystania z niego w przeciągu kolejnych 12 miesięcy.

rehabilitacja

Dokumenty wystawiane przez lekarza kierującego powinny zawierać dane takie jak:
– imię i nazwisko pacjenta,
– jego PESEL,
– adres zameldowania i zamieszkania,
– rozpoznanie choroby,
– kod rozpoznania,
– opis schorzenia, zaburzenia, dysfunkcji ruchu,
– przyczynę oraz powód skierowania pacjenta na rehabilitację,
– choroby przebyte w przeszłości,
– wykaz chorób współistniejących,
– zażywane leki,
– zalecane zabiegi z wyznaczeniem części ciała i partii, które powinny być objęte szczególną opieką, itp.

Wypełniony druk musi być podpisany oraz opieczętowany przez odpowiedniego specjalistę, a następnie przekazany do wybranej placówki.
Jakie zabiegi wykonywane są podczas rehabilitacji?

Jakie działania obejmuje rehabilitacja ambulatoryjna?

Zadaniem rehabilitacji ambulatoryjnej jest przede wszystkim stworzenie warunków do poprawienia sprawności, jak również niwelowania bólu i różnego rodzaju dysfunkcji. Do najczęściej oferowanych działań zalicza się m.in.:
– zabiegi manualne,
– masaże,
– ćwiczenia czynne i bierne,
– zabiegi fizykoterapii : kąpiele, wirówki, krioterapia, pole magnetyczne, ultradźwięki, fala uderzeniowa, wiele innych.
– wiele innych.

szpital

Zabiegi dobierane są pod względem zapotrzebowania, jak również możliwości pacjenta. O wykonaniu danego działania decyduje przede wszystkim schorzenia, jak i ogólny stan zdrowia osoby korzystającej z pakietu.
Podczas wszystkich wykonywanych zabiegów nad zdrowiem oraz komfortem pacjentów czuwa wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów. Informuje ona o przebiegu zabiegu, przygotowaniu oraz ewentualnych skutkach ubocznych.

Podczas pierwszej wizyty w przychodni rehabilitacyjnej lekarz specjalista, rehabilitant ocenia stan zdrowia osoby, jak również przygotowuje plan terapeutyczny. Podczas prowadzenia terapii plan ten może ulec zmianie, spowodowanej różnymi skutkami fizjoterapeutycznymi.
Najczęstszym działaniem, jest uzupełnienie rehabilitacji ambulatoryjnej o plan treningowy domowy. Pacjenci powinni regularnie i cyklicznie wykonywać proste, omówione i w pełni przeanalizowane przez rehabilitanta i pacjenta zadania. Ćwiczenia te pomogą uzyskać pełną lub oczekiwaną sprawność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here