Na jakie rodzaje kolonii mogą liczyć dzieci w Polsce

Starszemu pokoleniu kolonie są dosyć dobrze znane. Takowe obozy kolonijne organizowało w szkołach harcerstwo, a ze względów ideologicznych zaangażowane w organizacje wypoczynku dla dzieci były również wszystkie większe zakłady pracy. Skala wyjazdów kolonijnych była ogromna, ale czy szła z tym w parze jakość? Raczej niekoniecznie, szczególnie pod względami sanitarnymi, noclegowymi oraz żywieniowymi, a słabej jakości było także urozmaicanie zajęć kolonijnych dla dzieci.

Kolonie poprzedniej epoki

Kolonie poprzedniej epoki charakteryzowały się małą różnorodnością, szczególnie te organizowane przez zakłady pracy. Na większe zróżnicowanie mogli liczyć harcerze, gdzie zdarzały się np. obozy żeglarskie. Najczęstszą forma kolonii były jednak wakacyjne spędzanie czasu w większych miastach, np. dzieci z miejscowości mniejszych wysyłano do Warszawy, gdzie oprócz zajęć na świeżym powietrzu i standardowych zabaw, mogły skorzystać z nadwiślańskich basenów, czy grupowo zwiedzić muzeum, najczęściej Wojska Polskiego. Wyglądało to trochę tak, jakby jedynym celem kolonii było wyekspediowanie dzieci dokądkolwiek, byleby przez jakiś czas mogli od nich odpocząć rodzice.

Obecne obozy kolonijne

Zakłady pracy nie zajmują się obecnie zorganizowanymi wyjazdami dzieci na kolonie, chociaż może się to zdarzać w pojedynczych przypadkach w odniesieniu do tychże zakładów. Dosyć powszechne stały się zamienniki, jak wyjazdy integracyjne dla dorosłych, czy wczasy pod gruszą, czyli asygnowanie pieniędzy na wypoczynek dla pracownika i jego rodziny. Przy organizacji kolonii pozostało natomiast harcerstwo, w tym wypadku używając jedynie również starej nazwy, a więc obozów harcerskich. Ówcześnie najwięcej kolonii jest organizowanych natomiast przez przedsiębiorstwa komercyjne, wyspecjalizowane w oferowaniu wypoczynku dla dzieci w formie kolonii.

Takie firmy są przy tym obarczone kilkoma obowiązkami, z czego podstawowym jest poinformowanie o organizacji kolonii kuratora oświaty właściwego danemu terenowi administracyjnemu. Ponadto można zaobserwować większe zróżnicowanie w ofercie kolonijnej, a także sporą konkurencyjność. Jest to dobra wiadomość dla dzieci i ich rodziców, ponieważ aktywna konkurencja wymusza na organizatorach kolonii nieustanne podnoszenie jakości oferowanych usług.

Chodzi przy tym nie tylko o podnoszenie komfortu, zapewnienie właściwych warunków zakwaterowania, zaplecza sanitarnego i żywieniowego, ale również w kwestii dostarczania dzieciom interesujących, uatrakcyjniających wypoczynek rozrywek. Dzieci mogą obecnie pojechać na kolonie językowe, a dodatkowo nie tylko w naszym kraju, ale również do kraju, którego języka się uczą; dostępne są kolonie survivalowe, gdzie dzieci na serio obcują z przyrodą i uczą się życia w warunkach nieco spartańskich; są kolonie dla miłośników tańca, sztuk plastycznych, czy ogólnie pojmowanej gałęzi artystycznej, kolonie dla miłośników koni i jady konnej, a także dla sportowców, gdzie dzieci mają okazję podnosić swoją sprawność fizyczną oraz umiejętności i wyniki.

Dziś już nie tylko w góry lub nad morze, ale również dla określonej tematyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here