Badania neuropsychologiczne

Neuropsychologia jest jedną z najnowszych odmian psychologii klinicznej, która skupia się na badaniu związków między mózgiem i układem nerwowym a codziennym zachowaniem człowieka. Neuropsycholog zajmuje się więc odkrywaniem połączeń między funkcjonowaniem anatomicznym i fizjologicznym mózgu a procesami psychologicznymi i zachowaniem człowieka. Kiedy warto się do niego udać?

Wizyta u neuropsychologa – wskazania

Umówienie się na wizytę u neuropsychologa i poddanie testom neuropsychologicznym zalecane jest w przypadkach:

– biologicznego uszkodzenia mózgu w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego lub udaru,

– podejrzenia chorób neurodegeneracyjnych takich jak: stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona lub choroba Alzheimera,

– autyzmu,

– nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD i ADD),

– dysleksji, dysgrafii lub dyskalkulii,

– mózgowego porażenia dziecięcego,

– zespołu Downa i innych zaburzeń neurologicznych.

Przebieg wizyty u neuropsychologa

Zazwyczaj wizytę u neuropsychologa poprzedza skonsultowanie problemu, przeprowadzane często telefonicznie. Dzięki temu neuropsycholog może odpowiednio dobrać próby kliniczne, które są indywidualnie dopasowane do potrzeb pacjenta. W trakcie konsultacji neuropsycholog może zebrać wywiad dotyczący stanu zdrowia osoby zgłaszającej się do niego, w tym zdolności mowy, myślenia abstrakcyjnego, pamięci i koncentracji uwagi. Często zbiera również dane od bliskich pacjenta.

Przykładowe testy neuropsychologiczne

Do najpopularniejszych testów neuropsychologicznych należy m.in. test MOCA, która w sposób przesiewowy pokazuje, na jakim poziomie są funkcje poznawcze, językowe i wzrokowo-przestrzenne pacjenta. Bada on np. pamięć epizodyczną, która związana jest z bieżącym przyswajaniem informacji. W trakcie testu badanego prosi się o zapamiętanie trzech prostych wyrazów. Następnie wykonuje on inne czynności, a po nich specjalista prosi go o powtórzenie trzech nauczonych wyrazów. Osoba z pamięcią epizodyczną na dobrym poziomie potrafi je powtórzyć, natomiast pacjenci z zaburzeniami pamięci mogą mieć z tym problem.

W trakcie wizyty u neuropsychologa często przeprowadza się także próby językowe, w trakcie których pacjent proszony jest o nazywanie przestawianych w teście rzeczy. Badanie może trwać ok. 2-3 godziny, choć zawsze jest to dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Badania neuropsychologiczne oraz wiele innych przeprowadzane są w Poradni Zdrowia Psychicznego Grupy Harmonia LUX MED. Jeżeli szukacie Państwo możliwości skonsultowania się z neuropsychologiem – zapraszamy do kontaktu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here