Zgodnie z polskim prawem, zachowek można wystąpić po upływie 6 miesięcy od dnia śmierci osoby, której dotyczy. Jest to okres, w którym spadkobiercy mają czas na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Po tym czasie można wystąpić o zachowek, czyli część spadku, która przysługuje ustawowo określonym osobom, nawet jeśli zostały one pominięte w testamencie.

Okres na wystąpienie o zachowek zależy od kraju i prawa obowiązującego w danym państwie

Po jakim czasie od śmierci można wystąpić o zachowek?

Okres na wystąpienie o zachowek zależy od kraju i prawa obowiązującego w danym państwie. W Polsce, zgodnie z Kodeksem cywilnym, spadkobiercy mają sześć miesięcy na złożenie wniosku o zachowek. Jednakże, istnieją pewne wyjątki od tej reguły.

Przede wszystkim, jeśli spadkodawca w swoim testamencie wyznaczył wykonawcę testamentu, to ten ma obowiązek złożenia wniosku o zachowek w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Jeśli wykonawca testamentu nie złoży wniosku w wyznaczonym terminie, to spadkobiercy mają kolejne trzy miesiące na złożenie wniosku.

Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu. W takim przypadku, spadkobiercy mają sześć miesięcy na złożenie wniosku o zachowek. Jednakże, jeśli spadkodawca miał dzieci, to termin ten wydłuża się do jednego roku od dnia śmierci spadkodawcy.

Warto również zaznaczyć, że termin na złożenie wniosku o zachowek może zostać przedłużony przez sąd. W przypadku, gdy spadkobiercy nie są w stanie złożyć wniosku w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności niezależnych od nich, np. choroby, to mogą wystąpić do sądu o przedłużenie terminu. Sąd może przedłużyć termin o kolejne sześć miesięcy.

Warto również zwrócić uwagę na to, że zachowek przysługuje tylko wtedy, gdy spadkodawca w swoim testamencie lub w drodze ustawowej nie przekazał spadkobiercom całego swojego majątku. Zachowek stanowi połowę wartości dziedziczonej przez spadkobierców części majątku, którą mieliby otrzymać, gdyby spadkodawca nie zostawił testamentu.

W Polsce, zachowek przysługuje tylko w linii prostej, czyli między rodzicami a dziećmi oraz między dziećmi. W przypadku, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu i nie ma żyjących dzieci, zachowek przysługuje rodzicom spadkodawcy.

Wniosek o zachowek należy złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zawierać m.in. imiona i nazwiska spadkodawcy i spadkobierców, informacje o wartości spadku oraz o wysokości zachowku.

Podsumowując, okres na wystąpienie o zachowek w Polsce wynosi sześć miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły, np. jeśli spadkodawca wyznaczył wykonawcę testamentu lub miał dzieci. Wniosek o zachowek należy złożyć do sądu rejonowego, w którym spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Po jakim czasie od śmierci można wystąpić o zachowek?
Odpowiedź: W Polsce termin na złożenie wniosku o zachowek wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym osoba uprawniona dowiedziała się o śmierci spadkodawcy.

Konkluzja

W Polsce, zgodnie z Kodeksem cywilnym, zachowek można wystąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkodawca zmarł lub od dnia, w którym dowiedziałeś się o swoim roszczeniu do zachowku.

Wezwanie do działania: Zgodnie z polskim prawem, po upływie 6 miesięcy od daty śmierci można wystąpić o zachowek. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na stronie https://www.7dak.pl/ dotyczącym szczegółów związanych z tym tematem.

Link tagu HTML: https://www.7dak.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here